Ampa

 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes és la forma d’organització dels pares a l’escola. La seva participació és cabdal per aconseguir una veritable xarxa en la comunitat escolar Virolet. El seu treball és d’una enorme vàlua perquè les activitats i els serveis que l’escola ofereix esdevinguin en èxit.

L’Ampa s’organitza en comissions per tal de portar a terme totes les activitats que gestionen: acollida matinal, activitats extraescolars, casals, festes, venda de roba i llibres, activitats per a pares i mares, comunicació, etc.

És molt necessari que totes les famílies siguin sòcies de l’Ampa ja que el treball que es porta a terme és per a tothom i, per tant, ha de ser recolzat i sostingut per part de totes les famílies.

A part de les activitats que gestionen, el suport econòmic que rep l’escola per part de l’Ampa és molt necessari i beneficia tots els nens i nenes en general.

·         El primer i tercer dimarts de cada mes trobareu els pares de l’Ampa de 16:15 a 17:00h.

 

Junta directiva de l’AMPA

Nacho Isarria – President

Vero Serrano – Vicepresidenta

Carmen Rejas – Tresorera

Cristian Nadal – Secretari

 

Web AMPA

 

 

Facebook